Agaty  

 

"B and N" Norbert Cieśliński    40-600 Katowice    Kościuszki 227 

Już u zarania dziejów przypisywano agatom nadzwyczajne lecznicze i magiczne właściwości, dlatego używano ich jako różnego rodzaju amulety i talizmany. Szczególnie polecane były politykom. Chronić ich miały od zamachów na życie, a także mówcom, których obdarzały podobno doskonałą pamięcią i prawdziwym darem słowa. Wierzono, że agaty to "dobre kamienie". Stąd wg niektórych źródeł pochodziła ich nazwa (z greckiego: agathos - dobry). Można tu dodać, że agaty były zawsze kamieniami "uczciwymi". Żaden inny minerał